Vi anvender Cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse. Når du fortsætter med at bruge oetker.dk, accepterer du samtidig brugen af Cookies.

Læs mere om cookies her.

Brugsbetingelser og retslige henvisninger for Dr. Oetker Danmark A/S internetsider

1. Copyright/Ophavsret

Copyright 2004 Dr. Oetker Danmark A/S. Med forbehold af alle rettigheder.

Alt indhold (tekst, billeder, grafik, filer, grafiske udformninger, layout o.l.) er beskyttet af ophavsretsloven og andre beskyttende love. Denne retsbeskyttelse gælder også over for databanker og lignende systemer. Indholdet på vores internetsider må udvælges og downloades til privat (ikke kommercielt) brug; men må dog ikke på nogen måde mangfoldiggøres, videregives, genanvendes, overdrages, gemmes, ændres, udbredes eller på anden måde benyttes, uden at vi på forhånd har givet vores skriftlige tilladelse hertil. Vores internetsider kan til dels også omfatte indhold, hvor ophavsretten tilhører vedkommende, der stiller dette indhold til disposition for os.

2. Mærker, logoer, firmastil osv.

Mærker, logoer, firmastil, designs, produktudstyr og -billeder, som er indeholdt på disse internetsider er beskyttet til fordel for os og/eller - såfremt dette er angivet - virksomheder, der er forbundet med os eller andre virksomheder og må derfor ikke anvendes til eget formål eller på anden måde.

3. Ansvar

Vi kontrollerer omhyggeligt indholdet på disse internetsider. Alligevel påtager vi os ingen garanti for korrekthed, fuldstændighed og aktualisering eller for egnetheden til bestemte anvendelsesformål, men stiller informationerne til disposition uden garanti eller andet - udtrykkeligt eller stiltiende - ansvar for indholdet. Vi udelukker hermed ethvert ansvar for skader, som direkte eller indirekte opstår ved benyttelse af disse internetsider, for så vidt de på ingen måde forsætligt eller groft uagtsomt forårsages af os selv. Dette gælder også for skader ved installation eller benyttelse af software ved download og/eller for skader forårsaget af computervirusser.

4. Links

Vi gør Dem ligeledes opmærksom på følgende udelukkelse af ansvar: Såfremt vores internetsider indeholder links (henvisninger) til internetsider, som tilbydes af tredjemand, gør vi opmærksom på, at vi ikke har nogen indflydelse på udformningen af indholdet på disse eksterne sider og derfor ikke påtager os nogen garanti for deres retmæssighed, korrekthed og fuldstændighed; men tværtimod herved udtrykkeligt tager afstand fra deres indhold og ikke gør dem til vores egne. Samtidig anbefaler vi, at De nøje overholder brugsbetingelser, henvisninger om databeskyttelse og andre juridiske henvisninger på disse andre internetsider.