Brugsbetingelser og retslige henvisninger for Dr. Oetker Danmark A/S internetsider

1. Copyright/Ophavsret Copyright 2004 Dr. Oetker Danmark A/S

Med forbehold af alle rettigheder. Alt indhold (tekst, billeder, grafik, filer, grafiske udformninger, layout, produkter, lyd og data o.l.) er beskyttet af ophavsretsloven og anden immaterialretlig beskyttelse, herunder men ikke begrænset til patent-, brugs-, model og designbeskyttelse. Denne retsbeskyttelse gælder også over for databanker og lignende systemer. Indholdet på vores internetsider må alene udvælges og downloades til privat (ikke kommercielt) brug; men må dog ikke på nogen måde mangfoldiggøres, videregives, genanvendes, overdrages, gemmes, ændres, udbredes eller på anden måde benyttes, uden at vi på forhånd har givet vores skriftlige tilladelse hertil. Det er endvidere en forudsætning, at alle rettigheder respekteres og ikke ændres. Vores internetsider kan til dels også omfatte indhold, hvor ophavsretten tilhører vedkommende, der stiller dette indhold til disposition for os.

2. Mærker, logoer, firmastil osv.

Mærker, logoer, firmastil, designs, produktudstyr og -billeder, som er indeholdt på disse internetsider er beskyttet til fordel for os og/eller - såfremt dette er angivet - virksomheder, der er forbundet med os eller andre virksomheder og må derfor ikke anvendes til eget formål eller på anden måde.

3. Ansvar

Vi kontrollerer omhyggeligt indholdet på disse internetsider. Alligevel påtager vi os ingen garanti for korrekthed, fuldstændighed og aktualisering eller for egnetheden til bestemte anvendelsesformål, men stiller informationerne til disposition uden garanti eller andet - udtrykkeligt eller stiltiende - ansvar for indholdet. Vi fraskriver os hermed ethvert ansvar for skader, som direkte eller indirekte opstår ved benyttelse af disse internetsider, for så vidt de på ingen måde forsætligt eller groft uagtsomt forårsages af os selv. Dette gælder også for skader ved installation eller benyttelse af software ved download og/eller for skader forårsaget af computervirusser.

4. Links

Vi gør Dem ligeledes opmærksom på følgende udtrykkelige ansvarsfraskrivelse: Vores internetsider kan indeholde links (henvisninger) til internetsider, som tilbydes af tredjemand. Vi har ikke nogen indflydelse på udformningen af indholdet på disse eksterne sider, og vi påtager os derfor ikke noget ansvar eller garanti for deres retmæssighed, korrekthed og fuldstændighed. Hvis der gives mulighed for at linke til vores internetsider fra andre internetsider, som udbydes af tredjemand, har vi ikke - medmindre andet udtrykkeligt fremgår - godkendt sådanne links eller andet materiale, der er indeholdt på den internetside, hvorfra der linkes til vores internetsider. Dr. Oetker Danmark A/S tager herved udtrykkeligt afstand fra indhold på sådanne internetsider udbudt af tredjemand og gør dem ikke ved sådanne links til vores egne. Samtidig anbefaler vi, at De nøje overholder brugsbetingelser, henvisninger om databeskyttelse og andre juridiske henvisninger på disse andre internetsider.

5. Lovvalg

Disse brugsbetingelser og indholdet på Dr. Oetker Danmark A/S' internetsider er undergivet dansk ret uden hensyn til international privatret. Enhver tvist som udspringer af brugen af vores internetsider eller materiale eller information, som hidrører fra disse internetsider, skal - hvis tvisten ikke kan blive løst i mindelighed - være undergivet eksklusivt værneting i Danmark, medmindre andet udtrykkeligt følger af ufravigelig lovgivning.

Cookie tracking samtykke

Vi bliver glade hvis du accepterer, at vi og vores partnere bruger cookies og lignende teknologier til at forstå, hvordan du bruger vores hjemmeside. Dette giver os mulighed for bedre at forstå din brugeradfærd og tilpasse vores website i overensstemmelse hermed. Desuden vil vi og vores partnere gerne bruge disse data til personaliserede tilbud på deres platforme. Hvis du accepterer dette, skal du klikke på "Enig". Dit samtykke omfatter også eksplicit en mulig dataoverførsel til USA i henhold til art. 49 GDPR. Se venligst vores privatlivspolitik for detaljerede oplysninger, her kan du også finde mere information om dataoverførsler til teknologiudbydere og partnere i USA. Du kan til enhver tid ændre mening.

Nødvendige funktioner

Vi har brug for disse cookies og lignende teknologier for at muliggøre de grundlæggende funktioner på vores website. Dette inkluderer f.eks. lagring af disse indstillinger. Dette er strengt nødvendigt, så du kan ikke slå dette fra.

Altid aktiv
Analytics og personalisering

Derudover vil vi gerne lære mere om, hvordan du bruger vores website for at optimere det for dig og andre brugere. Til dette formål bruger vi cookies og lignende teknologier, der kortlægger brugeradfærd og dermed hjælper os med at forbedre vores tilbud til dig.

Vi bruger også teknologiudbydere, der kan behandle dine data i USA. I dette tilfælde er der en potentiel risiko for, at amerikanske sikkerhedstjenester kan få adgang til dine data i stor skala og uden forudgående varsel, og at du muligvis ikke er i stand til at anlægge effektive retssager mod dette i USA.

 

Ja

nej

(Re-)Marketing / datadeling med tredjepart

For at sikre, at vi kan skræddersy vores marketingkampagner til dine behov, indsamler vi hvordan du kommer til vores website, og hvordan du interagerer med vores reklamer. Dette hjælper os med at gøre ikke kun vores annoncer, men også vores indhold endnu bedre for dig. Vores marketingpartnere bruger også disse oplysninger til deres egne formål, f.eks. for at personalisere din konto eller profil på deres platform.

Vi samarbejder også med partnere, der kan behandle dine data i USA. I dette tilfælde er der en potentiel risiko for, at amerikanske sikkerhedstjenester kan få adgang til dine data i stor skala og uden forudgående varsel, og at du muligvis ikke er i stand til at anlægge effektive retssager mod dette i USA.
 

Ja

nej

Oetker.dk understøtter ikke Internet Explorer

Du bruger Internet Explorer, som desværre er forældet. Derfor vises Oetker.dk ikke korrekt. Hvis du ønsker at fortsætte i Internet Explorer, kan der forekomme fejl på siden. Vi anbefaler at du i stedet for bruger et af følgende programmer: