Flag
Om Dr. Oetker
Compliance Organisation

Etisk og juridisk adfærd er afgørende for Oetker-koncernen,
både i dens egne forretningsaktiviteter og i forhold til alle
forretningspartnere og kunder. Som følge af virksomhedens konstante vækst
internationalt samt stigende lovkrav, er compliance blevet et stadig vigtigere
emne. Der er derfor udviklet et separat compliance-styringssystem for hele
Oetker-koncernen.

Som led heri er der etableret en særskilt afdeling for
compliance med neutrale og uafhængige kontaktpersoner.

Ydermere har Oetker-koncernen etableret en
underretningsprocedure, der gør det muligt for enkeltpersoner, virksomheder og
organisationer at rapportere overtrædelser af gældende lovgivning (f.eks.
bestikkelse, bedrageri, krænkelser af menneskerettigheder og
miljøbestemmelser), af Oetker-koncernens interne retningslinjer (f.eks. Code of
Conduct) eller Oetker-koncernens etiske retningslinjer for leverandører eller
bekymringer vedrørende et potentielt eller faktisk brud på disse regler.

Picture -

Har du oplysninger om mulige lovovertrædelser vedrørende en
virksomhed i Oetker-koncernen, har du forskellige muligheder for at kontakte
os, også helt anonymt, via vores Compliance Hotline-system.

Inden for rammerne af vores regler for håndtering har vi defineret det interne ansvar og håndteringen af ​​tips og advarsler.

 

Følgende varslingskanaler er tilgængelige:

Compliance Hotline for Oetker-Gruppen, anonym indsending
af varsel via online-skema
https://coho.oetker-group.com


Varsling på e-post til Oetker-Gruppens avdeling
for compliance
compliance@oetker-group.com

Rapportering via brev
Dr. August Oetker KG
Corporate Compliance Committee
Lutterstraße 14
DE-33617 Bielefeld
Germany

Indtal en besked på vores telefonsvarer.

Medarbejdere i Oetker-Gruppen kan videregive meddelelser til
deres ledelse, de ansvarlige for compliance eller på anden måde udpeget
kontaktperson for det respektive datterselskab (f.eks. gennem en personlig
samtale).

Vi undersøger alle indberettede sager grundigt og skrider
til handling, hvis det er nødvendigt.